Apurahoja haettavana

Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö jakaa Matti Laurilan rahastosta 2018 apurahoja Suomen vapaussotaa ja itsenäistymisvaihetta käsitteleviin korkeakoulujen opinnäytteisiin ja tutkimuksiin.

Lotta Svärd huolto- ja perinnerahasto jakaa 2018 apurahoja Lotta Svärd-järjestöä ja lottatoimintaa sekä lottia käsitteleviin korkeakoulujen opinnäytteisiin ja tutkimuksiin.

Hakemukset, joihin tulee liittää opinnäytteestä tai tutkimuksesta perusteltu suunnitelma tai lyhyt tiivistelmä sekä tiedekunnan tai työn ohjaajan lausunto, voi lähettää osoitteella:

Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö
Mannerheimintie 93 A 98 B
00270 Helsinki

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Vesa Määttä puh. 09-2411 990.