Apurahoja haettavana

Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö jakaa Matti Laurilan rahastosta apurahoja Suomen vapaussotaa ja itsenäistymisvaihetta sekä Lotta Svärd-järjestöä, lottatoimintaa ja lottia käsitteleviin korkeakoulujen opinnäytteisiin ja tutkimuksiin.

Hakemuksiin pyydetään opinnäytteestä tai tutkimuksesta suunnitelma tai lyhyt tiivistelmä, tiedot hankkeeseen liittyvistä vireillä olevista ja myönnetyistä apurahoista, tiedekunnan tai työn ohjaajan lausunto ja pankkiyhteystiedot mahdollisia myönteisiä apurahapäätöksiä varten. Hakemukset tulee lähettää mielellään sähköpostin liitteenä (vims@kolumbus.fi), kirjekuoressa osoitteeseen:

Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö
Mannerheimintie 93 A 98 B
00270 Helsinki

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Vesa Määttä puh. 09-2411 990.