Hakuteoksia ja matrikkeleita

Hakuteoksia ja matrikkeleita

Lyhyitä elämäkertatietoja sisältäviä henkilömatrikkeleita on tehty runsaasti eri ammatti- ja koulutusaloilta. Tässä joitain esimerkin omaisesti:

Aikalaiskirja. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. Helsinki 1920 ja 1934.
Boström, H.J. Sankarien muisto. Suomen sukututkimusseuran julkaisuja. 1927.
Heikinheimo, Ilmari Suomen elämäkerrasto. Porvoo 1955.
Hämeen-Anttila, Y.S Puolustusvoimiemme alipäällystö. Helsinki 1936.
Hämeen-Anttila, Y.S Puolustusvoimiemme upseeristo ja virkamiehistö 1934. Helsinki 1933.
Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975.
Suomen kansanedustajat 1907-1982. Helsinki 1982.
Voipio, Anni Vapaussodan Invalidit. 1968

…muista myös SKS:n tekeillä oleva suurhanke www.kansallisbiografia.fi