Historian yleisesityksiä

Historian yleisesityksiä

Estlander, Bernhard Elva årtionden ur Finlands historia V. Helsingfors.1930.
Huttunen, Veikko Täysivaltainen kansakunta. Kansakunnan historia 6. Porvoo 1968.
Jutikkala, Eino – Pirinen, Kauko Suomen historia. Asutuksen alusta Ahtisaareen. Porvoo 1999.
Puntila, L. A. Suomen poliittinen historia 1809-1966. 6. painos Keuruu 1977.
Rasila, Viljo – Jutikkala, Eino – Kulha, Keijo K. Suomen poliittinen historia 1809-1975. 2. osa. Vuodet 1905-1975. Porvoo 1977.
Suomen historia 6. Romantiikasta modernismiin. Rajamaasta tasavallaksi.
Suomen historian pikkujättiläinen. Porvoo-Juva 1987.
Valtioneuvoston historia 1917-1966, osa 1. Helsinki 1978
Vahtola, Jouko Suomen historia jääkaudelta Euroopan unioniin. Keuruu 2003.
Virrankoski, Pentti Suomen historia 1-2. Helsinki 2001.