Sotatapahtumista kertovaa kirjallisuutta ja kirjoituksia

Sotatapahtumista kertovaa kirjallisuutta ja kirjoituksia

Ahto, Sampo Vuoden kahdeksantoista muistot. Helsinki 1982.
Ainamo, K. E. Suomen laivaston synnystä ja kehityksestä. Laivastolehti 1933,187-190.
Alanen, Aulis J. Armeijan puhdistusoperaatio ja ns. Wilkama-kriisi. Historiallinen Aikakauskirja 1975.
Alfthan, Isak Venäjän sodanjohdon suunnitelmat keväällä 1916 tiedustelujärjestömme valaisemina. Suomen Vapaussota 2/1938, 76-79.
Arimo, Reino Saksalaisten sotilaallinen toiminta Suomessa 1918. Jyväskylä 1991.
Boethius, Axel Svenska brigaden. En skildring från Finlands frihetskrig på uppdrag av Föreningen Finlands vänner. Helsingfors 1920.
von Bonsdorff, Hj. Sårade och sjuka under Finlands frihetskrig. Suomen sotilaslääketiet. aikakauslehti 1928, 69-90.
Borg, Arvid Ähtärin suojeluskunta Suomen vapaussodassa 1918. Helsinki 1919.
Brejlin, Alvar Kun vihollisen kuula osui valkoiseen räjähdysainekuormaan Savon rintamalla. Suomen Vapaussota 7/1934, 143-6.
Bremer, Aarne Ilmavoimien osallistuminen Suomen vapaussotaan vuonna 1918. Helsinki 1934.
Brotherus, Harry Peitsi menneen puolesta.1965.
Butz, Hans Die Artillerie der Ostseedivision. Deutsche-finnische Br‚^?cke 1920 n:o 6-7 s. 8-10, n:o 8-10 s. 19-22, 1921 s. 70-74.
Douglas, W. A. Kriget i Finland 1918 till 10-årsminnet. Stockholm 1928.
Ehrensvärd, Carl August Upseerin muistelmat. Porvoo 1966.
Elenius, Emil Suursaari saksalaisten lentosatamana v. 1918. Aero 10/1933, 277-8.
Enckell, Carl Poliittiset muistelmani 11. Helsinki 1956.
Ensimmäiset aseveljemme. Tampere 1943.
Erola, Juha Karjalan Ratsujääkärirykmentti vapaussodassa 1918. Vaasa 2009.
Eronen, Simo – Komonen, Antti Karjala vapaussodassa 1. Helsinki 1930.
Eräs kiertoliike vihollisen selustaan Savon rintamalla 1918. Kiri. L-i. Sotavanhus 1934,19-20.
Fabritius, J. Chr. Ylipäällikkö ja Uudenkaupungin suojeluskunta. Suomen Vapaussota 6/1937, 144-7.
Finne, Jalmari Ruotsalaisen Reaalilyseon valtaus. Otava 1918, 135-137.
Frey, A. Muistoja matkalta Vaasaan. Vaasa 27.1.1923.
von der Goltz, Rûdiger Toimintani Suomessa ja Baltian maissa. Porvoo 1920.
Gröberg, Karl Borromäus Satakiloisena maailmansodassa – ja Suomessa. Hämeenlinna 1935.
Hanén, Lauri Seinäjoen krenatööripataljoona Länkipohjan taistelussa 16.3.1918. Suomen Sotilasaikakauslehti 1932, 434-440.
Hanén, Lauri Seinäjoen krenatööripataljoona Oriveden taistelussa 18.3.1918. Sotilasaikakauslehti 1935, 685-695.
Hannula, J. O. Itäarmeijan operaatioiden suunnittelu ja johto v. 1918, lisävalaistusta. Suomen sotatieteellisen seuran julkaisuja n:o 7. Helsinki 1932.
Hannus, Tauno Ilmavoimiemme synty 20 vuotta sitten. Asemies 1/ 1938, 5-11.
Heimbeck, Johannes Suomen valkoisten mukana. Jyväskylä 1920.
Heimolainen, E.F. Naulasaaren taistelu. Hakkapeliitta 18/1928, 676-7, 686.
Henke, Carl Saksalaiset lentäjät Suomen vapaussodassa. Aero 3/1938, 70-72.
Hernberg, N. 27. jääkäripataljoonasta XI- II jääkäripataljoonaan ja sen mukana Rajajoelle. Jääkäri-invalidi 1936, 97-100.
Hiltunen, Eino Pohjoismaiden ambulanssit vapaussodassa. Suomen Vapaussota 2/1936.
Hjalmarson, H. Sotamuistoni Suomesta. Ruotsalaisen vapaaehtoisen päiväkirjamuistiinpanoja vuoden 1918 sotaretkeltä. Porvoo 1920.
Hoppu, Tuomas Vallatkaa Helsinki. Saksan hyökkäys punaiseen pääkaupunkiin 1918. Helsinki 2013.
Hulmin kasarmin valtaus Laihialla. Nuijasoturi 4/1928, 16-18.
Hulphers, E. Walter Med Svenska Brigaden. Personliga uppleverser under Finlands frihetsstrid 1918. Stockholm
Ignatius, Hannes Muistelmia vapaussodan ajoilta (julkaisematon käsikirjoitus 1938). Sota-arkiston Pk 1228/4.
Ignatius, Hannes – Soikkeli, Kaarle Kuvaus Suomen vapaussodasta Helsinki 1925, 236 s., karttaliite.
lversen, A. Vasa Skyddskår i möda och kamp 1917-1918. Vasa 1922.
Jalava, Lauri Komppaniamme vapaussodassa. Turun komppanian eli myöhemmän Porin rykmentin 5 Komppanian ”Turkulaisten” vaiheet vapaussodassa Turku 1928.
Janakkalan Suojeluskunta ja Lotta Svärd. 1994.
Jernström, Erik Muistelmia. Käsikirjoitus, Sota-arkisto.
Jernström, Erik Jääkärit maailmansodassa. Helsinki 1933.
Jokipaltio, P. Tykistön osuus Viipurin valloituksessa sotapäiväkirjojen valossa. Hakkapeliitta 1938, 606-7.
Jussila, Otto Taistelu aloitettiin lujasti luottaen siihen, että voitto on oleva meidän. Suomen Vapaussota 9/1938, 304-310.
Jyväskylän Suojeluskuntapiirin historia 1918-1944. 1986.
Järvelä, O. Vöyrin sotakoulun mukana vapaussodassa. Suomen vapaussota 3/1938.
Jääkäriliike 40 v. Jääkäriliitto 1955.
Kalm, Hans Kalmin pataljoona Suomen vapaussodassa. Muistelmiensa ja raporttiensa mukaan kuvannut Hans Kalm. Helsinki 1919.
Kananen, J. E. Oulusta rintamalle. Suomen vapaussota 2/1936.
Kansanopisto ja vapaustaistelu, toim. Rope Kojonen. Helsinki 1920.
Karimo, Aarno Tykkimiehen muistelmia Karjalan rintamalta. Viipuri 1999.
Karimo, Aarno Valkoinen armeija. Porvoo 1929.
Kauhavalaiset sodissa 1918-1945. 1990.
Kaukamaa, L. I. Porin seutu itsenäisyystaistelun vaiheissa. Pori 1933.
Keskisuomalaiset sotapolulla. Kappale Suomen vapaussodan historiaa, toim. Sakari Kuusi. Jyväskylä 1918.
Keskisarja, Teemu Viipuri 1918. Helsinki 2013.
Ketonen, T. J. Adjutanttina ja komendanttina vapaussodassa. Porvoo 1938.
Ketonen, T. J. Tulikastetta kohden. Muistelmia vapaussodasta. Hakkapeliitta 10/1934, 301-3.
Key-åberg, Mac I fält med Wasa grenadjärbataljon 1918. Skyddskristen 3/1938.
Kilpeläinen, A. S. I:n Suomalaisen Raskastykistöpatterin mukana vapaussodassa. Helsinki 1919.
Kivijärvi, Erkki Suomen Vapaussota. Kuvauksia taistelurintamilta. I-IV. Helsinki 1918,1918,1919,1919.
Kivikari, J. Punaisten voimien offensiivinen sodankäynti Suomen vapaussodassa. Tiede ja Ase N:o 2, Helsinki 1934, 8-47.
Kivioja, Aune Krenatööri numero 88.Vaasa 1992.
Kolbe, Laura – Nyström, Samu Helsinki 1918. Pääkaupunki ja sota. Valokuvat Gunnar Lönnqvist. Hämeenlinna 2008.
Kokko, Heikki ”Vammala palaa”. Suojeluskuntalaisen Lehti 11/1918, 146-8.
Komonen, Antti karjala vapaussodassa II. Helsinki 1934.
Kontio, Pentti Kimmon komppania. Leningrad 1933.
Kosola, Vihtori Viimeistä piirtoa myöten. Muistelmia elämäni varrelta. Lapua 1935.
Der Krieg in der Ostsee, III. Frankfurt am Main 1964.
Kuvaus matkastani elämäni ensimmäiseen aseelliseen taisteluun Hillosensalmelle ja Paljakanlahdelle 1918. Kirj. ”Vili”. Suojeluskuntalaisen Lehti 36-37/1920, 768-9.
Kytölä, Ahti M. Vapaussota Suodenniemellä ja lähiympäristössä. Tutkielma Suomen historian erikoiskurssia varten Oriveden opistossa 1956 (Helsingin yliopiston Tampere-kokoelma).
Kärsimysten teiltä. Kymmenvuotismuistoja. Toinen painos. Hämeenlinna 1928.
Lahtinen, Rauno Punainen Turku 1917-1918. Turku 2016.
Lallukka, A. Naulasaaren taistelu. Karjalan Joulu 1918, 55-57.
Lappalainen, Jussi T. Responces to the Need for Trained Military Staff in Finland. Militärhistorisk tidskrift 1983, 55-65.
Latvala, Matti Krenatöörien retki. 1921.
Lehén, Tuure Punaisten ja valkoisten sota. Kuopio 1967.
Leinonen, Artturi Ilkan ja Poutun pojat. 1918.
Lempiäinen, F.A. Korian pamaus. Hakkapeliitta 2/1934.
Lihtonen, Toivo Inon linnoitusvyöhykkeen valtaus. Suomen Kuvalehti 17/1919, 392-4.
Lindén, H. Tarmo-affären. Helsingfors 1919.
Linder, Ernst Kuudentoista vuoden takaa. Katsaus toimintaani Suomen vapaussodassa. Helsinki 1
Linder, Ernst Muistelmia Suomen vapaussodasta. Helsinki 1921.
Linder, Ernst Om kavalleriet. Några krigserfarenheter. Stockholm 1930.
Linder, Ernst – Törngren, G. M. Suomen vapaussota. Sitä käsittelevien suurteosten vertaileva tarkastus. Historiallinen Aikakauskirja 1928,283-302.
Lohi, K. A. Kun punaisten pääkiihottaja esitti valkoiselle kansanedustajalle rauhantarjouksensa Työmiehen toimituksessa. Suomen Vapaussota 6/1934, 121-3.
Louhikko, E. K. Teimme vallankumousta. Helsinki 1943.
Ludendorff, Erich Sotamuistelmani 1914-1918. Porvoo 1919.
Luhtakanta, Arvid (Emil Saarinen) Suomen Punakaarti. Tampere 1938.
Luntinen, Pertti Saksan keisarillinen laivasto Itämerellä. Aikeet, suunnitelmat ja toimet. Jyväskylä 1988.
Luokkasodan muisto, toim. Mäkelä, Juho. Helsinki 1947.
Lähteenmäki, M. Hämeenkyrön suojeluskunta 15.9.1917-31.12.1930. Mannamäen taistelut ja niissä kaatuneet vapaussoturit. Tampere 1938.
Lääkärien muistelmia vapaussodasta. Helsinki 1928.
Löfström, Ernst Ledningen av östarmens operationer i Karelen 1918. Helsingfors 1931.
Löfström, Ernst Från frihetskriget. Suomen Sotilasaikakauslehti 1922, 147-156.
Maasalo, Eero Lavia ja Suodenniemi vapaussodan aikana. Tallinn 2005.
Malinen, Verner ”Murrosajoilta”. Valvoja 1918, 307-320.
Malmi, Timo – Järvelä, Ari Tampere tulessa 1918. Keuruu 2008.
Mannerheim, G. Muistelmat I. Helsinki 1951.
Manninen, Turo Vapaussota, kansalaissota ja kapina. Taistelujen luonne valkoisten sotapropagandassa vuonna 1918. Studia Historica Jyväskyläensia 24. Saarijärvi 1982.
Marjanen, V. J. Turun Rintamapataljoona vapaussodassa 1918. Turku 1928.
Mawdsley, Evan The Russian revolution and the Baltic Fleet. War and Politics, February 1917 – April 1918. Hong Kong 1978.
von Mendt, N. Viipurissa tykkitulen alla ja valkoisia odottamassa. Suomen Vapaussota 6/1936, 168-9.
Mesimäki, Lyyli Muistelmia Vaskiveden taistelusta 1918. Vapaussoturi 2/1991.
Muistelmia Vapaussodasta 1918. Kirj. Heikki H. Karjalan Kevät 1919.
Mukana olleen muistelma. Keski-Suomen Suojeluskuntalainen 51-52/1937, 51-52.
Myllyniemi, Seppo Hämeen suoja. 1994.
Mäkelä, Matti E. Merellisistä tapahtumista rannoillamme 20 vuotta sitten. Laivasto-lehti 1938, 61-62.
Neljän vuosikymmenen takaa. Porvoo 1958.
Nurmio, Heikki Miten Saksin pojat v. 1918 saapuivat Suomeen sotimaan. Jääkäri-invalidi 1929, 35-37.
Nevakivi, Jukka Muurmannin legioona. Suomalaiset ja liittoutuneiden interventio Pohjois-Venäjälle 1918-1919. Helsinki 1970.
Niinistö, Jussi Heimosotien historia 1918-1922. Hämeenlinna 2005.
Niitemaa, Vilho Suomen ratsuväen historia, I osa 1917-1939. Mikkeli 1979.
Nordman, C. A. Striden vid Kuokkala 23.4.1918. Jääkäri-invalidi 193 6, 55-5 8.
Ora, Yrjö Viipurin valtauksen rohkea alkunäytös. Suomen Kuvalehti 1938, 598-9, 618.
Pajunen, A. Lentojoukot Vapaussodassa. Aero 1922, 63-68.
Pakula, Vihtori Tyrvään seutu Suomen vapaussodassa. Vammala 1926.
Palokangas, Markku Sotilaskäsiaseet Suomessa 1918-1988. 1-3. Suomen asehistoriallisen seuran julkaisuja n:o 1. Vammala 1991.
Parikka, Jalmari ”Viimeinen taisto”, Punaisen rintamapäällikön muistelmia v:lta 1918. Porvoo 1938.
Parmanen, Eino Vapaussodan tapahtumat Karjalan Armeijakunnan kolmannen rykmentin toiminta-alueella. 1924.
Parmanen, Eino Taistelujen kirja. Kuvauksia itsenäisyystaistelumme vaiheista sortovuosina I. Porvoo 1936.
Paulaharju, Jyri Suomen kenttätykistön historia I. Joensuu 1989.
Pentzin, Leino Vapaussodan muistoja. Oulu 1918.
Peyron, Henry Finska högkvarteret 1918. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Historiska och Litteraturhistoriska studier 41. Helsingfors 1966.
Pietinen, Heimo Hyöökkäjinä, vankeina, voittajina. Hakkapeliitta 18/1928,681-3.
Polin, Julius Kymintehtaitten suojeluskunnan osuus Suomen vapaussodassa. Kouvola 1928.
Proletaarisen vallankumouksen rintamalta. SVT:N kokoelma n:o 1, toim. Nissinen, E., Leningrad 1935.
Punakaarti rintamalla. Luokkasodan muistoja, toim. Lehtosaari, J. Leningrad 1929.
Punapäällikkö Svetshnikovin muistelmia. Sana ja Miekka, 1928, 126.
Puolesta Savon ja syntymämaan. Mikkeli 1919.
Puranen, Väinö Rintaman läpi ambulanssilääkäriksi. Suomen Vapaussota 2/1936.
Raatikainen, Hj. Taktiikka Suomen vapaussodassa. Tiede ja Ase N:o 4, 5-46. Helsinki 1936
Rannikkotykistörykmentti 3 1918-1938. Rajan Turva 1938 n:o 8, 319-320.
Rantakari, K. N. Vihollisen leirissä punaisten kapinan aikana. Porvoo 1919.
Raudun taistelut. Kirj. W. Rajan Turva 3/1938.
Rautu. 8:nnen jääkäripataljoonan osanotto sen valtaukseen. Suomen Sotilas 1919, 249-253,278-281.
Repetzky, Walter Itämeren-divisioonan mukana Danzigista Helsinkiin. Suomen Vapaussota 7/1938, 248-256.
Repetzky, Walter Kohti Helsinkiä. Hakkapeliitta 16/1928, 596-600.
Reponen, Eino Patterinmäen ja Viipurin linnan valtaus v. 1918. Kannaksen Vartio 5/1938, 150-2.
Rintamaa kohti. Poliisimestari Valter Laurellin muistelmia vapaussodasta. Vapaussodan Invalidi 193 8, 90-93.
Rintamamuistelmia Suomen vapaussodasta. Alavuden vapaaehtoisten kokemuksia. Nuijasoturi 2/1928, 11-14.
Romppainen, Hannu Kainuu 1918. Vaasa 2017.
Saarenheimo, K. K. Porin rykmentti vapaussodassa. Pori 1919.
Salvén, Fr. Laivuepäällikön kokemuksia Suomen vapaussodassa. Laivastolehti 1928,147-149.
Salvén, Fr. Saimaan laivasto vapaussodassa. Laivastolehti 193 6, 167-168.
Satamo, Seppo Keiteleen Suojeluskunta 1918-1944. 1992.
Seber, Carl Vapaussodan lentojoukko. Aero 3/1938, 65-66, 68.
Seppä, Väinö Vöyrin sotakoulu 1918. Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen julkaisuja XI. Helsinki 1960.
Seppälä, K. H. Muistot jäivät. Elämäni varrelta talletettua. Tampere-Seuran julkaisuja n:o 21. Tampere 1958.
Sihvo, Aarne Muistelmani I. Helsinki 1954.
Sihvo, Aarne Valkoinen armeija Antrean rintamalla. Viipuri 1919.
Sihvonen, Urho Kappale Karjalan vapaussodan historiaa. Kannaksen Vartio 5/1928,154-7.
Sillanmäki, Jouni Panssarijunia Suomessa – suomalaisia panssarijunissa. Jyväskylä 2009.
Sippola, Ahto Ylistaron ryssien aseistariisuminen. Suomen Vapaussota 4/1936, 93-97.
Siro, Viktor Selvä tie. Koulupoikana vapaussodassa. Porvoo 1967.
Sjöblom, Arthur Det hvita österbotten. Helsingfors 1918.
Sohkanen, Viljo Punakaartilaisen päiväkirja. Tapiola 1967.
Stenij, O. Sissi-R. Piirteitä Kainuun osuudesta Suomen vapaussotaan. Kajaani 1928.
Suomen kohtaloa ratkaistaessa. Helsinki 1927.
Suomen laivasto 1918-1968. Helsinki 1968.
Suomen luokkasota. Historiaa ja Muistelmia. Toim. A. Halonen. Painettu Yhdysvalloissa 1928.
Suomen vapaussota pääpiirteissään kenraalimajuri Hannes Ignatiuksen ym. lähteiden mukaan. Sarkatakki 9/1925.
Susitaival, Paavo Lentävä komppania. Porvoo 1938.
Svedlin, Th. Frihetskriget i översikt. Helsingfors 1938.
Svetshnikov. M. S. Vallankumous ja kansalaissota Suomessa 1917-18. Muistelmia ja aineistoa. Helsinki 1925.
Takala, Hannu Taistelu Lahdesta 1918. Jyväskylä 1998.
Talvio, Paavo Suomen puolustusvoimain panssarijunat vuosina 1918-1939 ja niiden edeltäjät vapaussodassa. Sotahistoriallinen Aikakauskirja 4/1985.
Thesleff, Wilhelm Uppleverser under krigsåren 1914-1918. Helsingfors 1919.
Tokoi, Oskari Maanpakolaisen muistelmia. Lahti 1947.
Tourneur, J. H. Saksalaisen soturin muistelmia Suomen retkeltä. Suomen Vapaussota 6/1933, 154-5.
Turunen, Mirja Veripellot. Sisällissodan surmatyöt Pohjois-Kymenlaaksossa 1918. Keuruu 2005.
Tuuri, Antti Tammikuu 18. Helsinki 2017.
Vannas Matti, Silmä silmästä. Lehtiä lääkärin sotapäiväkirjasta 28.1.-8.9.1918. Porvoo 1964.
Vapaussodan aikaiset tärkeimmät ilmailutapahtumat. Kirj. Kpi. Aero 3/1938, 89-91.
Vartiainen, Eliel Asevaltaustapahtumat Sortavalassa tammikuulla 1918, juhlaesitelmä tammikuussa 1928. Sota-arkiston Pk 869/1 (S. Freyn nimen kohdalla).
Vapaussodan kertomuksia I-II. Muistelmia ja kokemuksia, toim. Räikkönen, Erkki. Helsinki 1934.2. painos Hämeenlinna 1986.
Wasa Grenadjärbataljon. Kid. Grenadjär. Svenska Skyddkåristen 22/1920, 5-6.
Wegelius, K. A. Aseveljet II. Porvoo 1934.
Weijo, E. W. Karjalan jääkärit – Raudun taistelussa 5.4.1918. Sotilasaikakauslehti 1938, 263-274.
Veljessota Suomessa v. 1918. Lahti 1918.
Vitikainen, Erkki Maanpuolustustyötä Vehkalahdella ja muualla Kymenlaaksossa. 1993.
Väänänen, Kalle Vainotien vartijat, Etelä- Karjalan maanpuolustushistoriaa. Viipuri 1939.
Ylistarolaiset Vapaussodassa, Ilkan kirjapaino 1968.
Ylistaron ”senaattorijuna”. Suomen Vapaussota 10/1938.
Ylistaron valtaus yksityiskohtaisen taistelupöytäkirjan valossa. Suomen Vapaussota 9/1938, 294-303.
Ylikangas, Heikki Rata Rautuun – ratkaisutaistelu Karjalan kannaksella 1918. 2013.
von Zweygberg, G. A. Lahden sairaalassa tykkitulen alla. Suomen Vapaussota 2/1936,59-63.
Österman, Hugo Neljännesvuosisata elämästäni. Porvoo 1966.