Yleistä itsenäistymisestä ja 1918 sodasta

Yleistä itsenäistymisestä ja 1918 sodasta

Amadeus, Kaarlo De Rödas våldsdåd under frihetskriget. Helsingfors 1926.
Alander, Jussi-Pekka Punakaartien merkit, tunnukset ja varainkeräysmerkit. Jyväskylä 2001.
Alapuro, Risto State and Revolution in Finland. Berkeley 1988.
von Bonsdorff, Göran – Jernström, Frank Från självständighet till Lappo. Svenska Folkpartiet 1917-1929. Ekenäs 1984.
Brenner, Alf Sigurdskåren. Lovisa 1958.
Castren, Kaarlo Punaisten hirmutyöt vapaussodan aikana. Helsinki 1926.
Ehrnrooth, Jari Sanan vallassa vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenlaakkeessä 1905-1914. Historiallisia tutkimuksia 167. Helsinki 1992.
Engman, Max Kaksoiskotka ja Leijona. Nikolai Valapaton muisto ja muita kirjoituksia. Helsinki 1992.
Ensimmäiset aseveljemme. Tampere 1943.
Gripenberg, Ole Civiluniformer i Finland. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja – Finska Fornminnesföreningens tidskrift 70. Helsingfors 1969.
Haapala, Pertti Tehtaan valossa. Teollisuuden ja työväestön muodostuminen Tampereella 820-1920. Historiallisia tutkimuksia 133. Vammala 1986.
Hartman, Tor Vuonna 1918 sisällissodassa kuolleet ja kadonneet. Tilastollisia tiedonantoja 46, julk. Tilastollinen päätoimisto. Helsinki 1970.
Henke, Carl – Liesner, Gerhard Um Finnland Freiheit. Unter dem Stahlhelm, Einzelschriften aus dem Weltkriege Band 4, Berlin 1932.
Hietaniemi, Tuija Lain vartiossa. Poliisi Suomen politiikassa 1917-48. Historiallisia tutkimuksia 166. Vammala 1992.
Holmberg, Håkon Suomen kansanvaltuuskunnan ehdotus Suomen valtiosäännöksi. Valtiotieteellisen yhdistyksen vuosikirja 1942-1943.
Holodkovski, Viktor Suomen työväen vallankumous 1918. Moskova 1978.
Huldån, Anders Kuningasseikkailu Suomessa 1918. Hämeenlinna 1988.
Hultin, Tekla Päiväkirjani kertoo 1914-1918. Osa II. Helsinki 1938.
Hyvämäki, Lauri Aktivistit ja Pietarin retki. Historiallinen Aikakauskirja 3/1972.
Hyvämäki, Lauri Sinistä ja mustaa. Tutkielmia Suomen oikeistoradikalismista. Helsinki 1971.
Hyvönen, Antti Suomen kommunistinen puolue 1918-1924. Tampere 1968.
Hyvönen, Antti Suurten tapahtumaan vuodet 1917-1918. Pori 1957.
Hyytinen, Timo Itsenäisyytemme alku. Saksanniemen Järjestyslipusto, Lappajärven rakuunat, jääkärit ja suojeluskunta. Arma Fennica 2017.
Hågkomster och livsintryck. 16. Finländska minnen, toim. Sven Thulin. Uppsala 1935.
Immonen, Kari Ryssästä saa puhua … Neuvostoliitto suomalaisessa julkisuudessa ja kirjat julkisuuden muotona 1918-39. Helsinki 1987.
Israel, Friedrich Deutsche BrÂâ^der in Finnlands Erde. Helsingfors 1918.
Jussila, Osmo Från ryska undersåtar till finländska medborgare. Historisk Tidskrift för Finland 1/1978.
Juva, Einar W. Suomen vapautumisen historia maaliskuun vallankumouksesta 1917 toukokuun kuudenteentoista 1918. Helsinki 1938.
Järvinen, Kyösti Sotavelat. Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1933, 35-52.
Jääskeläinen, Mauno Itä-Karjalan kysymys. Kansallisen laajennusohjelman synty ja sen toteuttamisyritykset Suomen ulkopolitiikassa vuosina 1918-1920. Helsinki 1961.
Kamp och äventyr i röda Finland 2, toim. Th. Svedlin. Helsingfors 1918.
Kataja, Maija Suomen kansanvaltuuskunnan tiedotus- ja propagandatoiminta. Pro gradu -tutkielma Suomen ja Skandinavian historiassa 1970. Helsingin yliopiston historian laitos.
Kekkonen, Jukka Laillisuuden haaksirikko. Rikosoikeudenkäyttö Suomessa 1918. Helsinki 1991.
Kena, Kirsti Kirkon aseman ja asenteiden muotoutuminen itsenäistyneessä Suomessa 1918-1922. SKHS Toim. 110. Helsinki 1987.
Ketola, Eino Kansalliseen kansanvaltaan. Suomen itsenäisyys, sosialidemokraatit ja Venäjän vallankumous 1917. Helsinki 1987.
Klinge, Matti Suomen sinivalkoiset värit. Kansallisten ja muidenkin symbolien vaiheista ja merkityksestä. Keuruu 1981.
Klinge, Matti Vihan veljistä valtiososialismiin. Helsinki 1972.
Koskimies-Envall, Marianne Verta hangella. Pohjalainen näkökulma vuosien 1917-1918 tapahtumiin. Vaasa 1999.
Korteniemi, Markku – Oikarinen, Kimmo (toim.) Hallan jääkäreitä – Itäinen etappi 100 vuotta. Kajaani 2017.
Kukkonen, Jukka – Heikka, Elina Punamustavalkea 1918 kuvat. Jyväskylä 2008.
Kunnas, Marja-Liisa Kansalaissodan kirjalliset rintamat. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 320. Vaasa 1976.
Könönen, Janne Punaisen leijonan maa – Suomen hullu joulukuu 1917. Helsinki 2017.
Laisi, Helena Työväenjärjestöjen varojen siirto Venäjälle keväällä 1918. Historiallinen Arkisto 94. Vammala 1989.
Lakeus ja sen lapset. Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin 20 vuotisjulkaisu. Vaasa 1937.
Landtman, Gunnar Finlands väg till oavhängighet. Helsingfors 1919.
Leinonen, Artturi Kohtalo miestä kuljettaa. 1959.
Lenin ja Suomi 1-3. Helsinki 1989.
Manninen, Ohto ”Kansan äänen ilmauksia”. Mannerheimin syrjäyttämisajatus maalis-huhtikuussa 1918. Historiallinen Aikakauskirja 4/1973, 257-286.
Manninen, Ohto Kansannoususta armeijaksi. Asevelvollisuuden toimeenpano ja siihen suhtautuminen valkoisessa Suomessa kevättalvella 1918. Historiallisia tutkimuksia 95. Helsinki 1974.
Manninen, Ohto Valkoisen armeijan suojeluskuntarykmentit. Sotahistoriallinen aikakauskirja 1989, 7-36.
Manninen, Ohto Valkoisen Suomen muotoutuminen. Historiallinen Arkisto 67, 402-471. Helsinki 1975.
Manninen, Ohto Valkoisten Itäarmeijan päällikkyyskysymys huhtikuussa 1918. Sotilasaikakauslehti 1973, 545-557.
Manninen, Ohto Venäläisten joukkojen johto Suomessa 1918. Teoksessa Suomi, itä, länsi, 101-131. Juva 1991.
Menger, Manfred Die Finnlandpolitik des deutschen Imperialismus 1917-1918. Berlin (DDR) 1974.
Nieminen, Ari Punaisen Suomen ’punainen’ perustuslaki. Oikeus 1/1974.
Notko, P. Katsauksia Suomen työtätekevän nuorison luokkataisteluliikkeen historiaan 1. Suomen sosialidemokraattinen nuorisoliitto. Leningrad 1935.
Nurmio, Heikki Suomen itsenäistyminen ja Saksa. Porvoo 1957.
Nygård, Toivo Poliittisten vastakohtaisuuksien jyrkentyminen sanomalehdistössä. Teoksessa Suomen lehdistön historia II. Kuopio 1987.
Paasivirta, Juhani Suomen itsenäisyyskysymys 1917, 1-2. Porvoo 1947, 1949.
Paavolainen, Jaakko Vankileirit Suomessa 1918. Helsinki 1971.
Paavolainen, Jaakko Suomen kansallinen murhenäytelmä. Punainen ja valkoinen terrori ja vankileirit v. 1918. Helsinki 1974.
Palmaer, Carsten – Mankinen, Raimo Finlands röda garden. Uddevalla 1973.
Piilonen, Juhani Punaisen Suomen kunnallishallinto 1918. Pro gradu -tutkielma Suomen historiassa 1968. Helsingin yliopiston historian laitos.
Piilonen, Juhani Vallankumous kunnallishallinnossa. Punaisen Suomen historia 1918. Helsinki 1982.
Piilonen, Juhani Seikkaperäistä puoluehistoriaa. Historiallinen Aikakauskirja 2/1987.
Piilonen, Juhani Venäläiset esikuvat punaisen Suomen hallinnossa 1918. Historiallinen Arkisto 65. Loviisa 1971.
Piilonen, Juhani Women’s Contribution to ”Red Finland” 1918. Scandinavian Journal of History 2/1988.
Pirhonen, Pentti Tammisunnuntain testamentti. 1978.
Polvinen, Tuomo Venäjän vallankumous ja Suomi 1917-1920. 1. Porvoo 1967
Poteri, Juha Sankarihautaus vapaussodassa – valkoisten kaatuneiden hautaaminen Suomessa vuonna 1918. Jyväskylä 2009.
Proletaarisen vallankumouksen rintamilta. Leningrad 1935.
Punainen terrori Suomessa talvella 1917- 1918. Kuvia ja kuvauksia. Helsinki 1919.
Punanen hirmuvalta Suomessa. Muutamia kuvauksia punasten harjoittamista julmuuksista Suomessa I. Hämeenlinna 1918.
Punaisen Suomen historia 1918. Helsinki 1981-1986.
Railo, Eino Itsenäisyyslehti Uusi Päivä 1917-1918. Vaiheet sisällys merkitys. Helsinki 1944.
Rantala, Onni Konservatismi ja sen kannattajat. Politiikan tutkimuksia 11. Helsinki 1960.
Rantala, Onni Suomen poliittiset alueet 1. Poliittisten aatteiden levinneisyys 1907-1958. Turku 1970.
Rantatupa, Heikki Elintarvikehuolto ja -säännöstely Suomessa vuosina 1914- 1921. Studia Historica Jyväskyläensia 17. Jyväskylä 1979.
Rappaport, Helen Pietari 1917. Ulkomainen eliitti Venäjän vallankumouksen pyörteissä. Helsinki 2017.
Rasila, Viljo Kansalaissodan sosiaalinen tausta. Helsinki 1968.
Rasila, Viljo Torpparikysymyksen ratkaisuvaihe. Suomen torpparikysymys vuosina 1909-1918. Helsinki 1970.
Rautkallio, Hannu Kaupantekoa Suomen itsenäisyydellä. Saksan sodanpäämäärät Suomessa 1917-1918. Helsinki 1977.
Rinta-Tassi, Osmo Kansanvaltuuskunta punaisen Suomen hallituksena. Punaisen Suomen historia 1918. Helsinki 1986.
Rosån, Gunnar Sata sodan ja rauhan vuotta. Suomen Punainen Risti 1877-1977. Helsinki 1977.
Rosenbröijer, J. V. Libausta Lempäälään. Suomen Vapaussota 3/1938.
Roudasmaa, Stig Sotilasvirkapuvut vuonna 1918. Sotahistoriallinen aikakauskirja 5, 2 9-102. Helsinki 1986.
Räikkonen, Erkki Svinhufvud ja itsenäisyyssenaatti. Piirteitä P. E. Svinhufvudin ja hänen johtamansa senaatin toiminnasta ja vaiheista syksyllä 1917 ja keväällä 1918. Helsinki 1935.
Salkola, Marja-Leena Työväenkaartien synty ja kehitys punakaartiksi 1917-18 ennen kansalaissotaa 1-2. Punaisen Suomen historia 1918. Helsinki 1985.
Salomaa, Markku Punaupseerit. Juva 1992.
Salminen, Esko Päättymätön sota 1918. Sisällissota julkisessa sanassa 1917-2007. Jyväskylä 2007.
Salokorpi, Hannu Pietarin tie. Suomalainen puolue ja suomettarelainen politiikka helmikuun manifestista Tarton rauhaan 1899-1920. Historiallisia tutkimuksia 145. Helsinki 1988.
Schauman, Georg Valtiomuototaistelu Suomessa 1918. Tosiasioita, mietelmiä ja muistoja. Porvoo 1924.
SKP:n taistelun tieltä. Muistelmia, kuvauksia ja aineistoa SKP:N 15-vuotistaipaleelta. Leningrad 1934.
Soikkanen, Hannu Kansalaissota dokumentteina II. Helsinki 1969.
Soikkanen, Hannu Kohti kansanvaltaa 1 1899-1937. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 75 vuotta. Vaasa 1975.
Soikkanen, Hannu Kunnallinen itsehallinto kansanvallan perusta. Maalaiskuntien kunnallishallinnon historia. Helsinki 1966.
Soikkanen, Timo Kjellåns geopolitik. En förtigen bakgrundsfaktor i självständighetspolitiken. Historisk Tidskrift för Finland 1991, 199-212.
Stenroth, Otto Puoli vuotta Suomen ensimmäisenä ulkoministerinä. Helsinki 1931.
Suomen kaupunkilaitoksen historia 2. Vantaa 1983.
Suomen työväen vallankumous 1918. Arviota ja itsekritiikkiä. Leningrad 1928.
Talas, Onni Ei se niin tapahtunut. Vastaus Väinö Tannerille. Hämeenlinna 1949.
Talas, Onni Suomen itsenäistyminen ja Mannerheimin muistelmat. Hämeenlinna 1953.
Tanner, Väinö Kuinka se oikein tapahtui. Vuosi 1918 esivaiheineen ja jälkiselvittelyineen. Helsinki 1948.
Tanskanen, Aatos Venäläiset Suomen sisällissodassa vuonna 1918. Acta Universitatis Tamperensis A 91. Tampere 1978.
Törngren, Adolf Politiska trevare under krigsåren 1. Anteckningar från resor i Skandinavien. Svenska Litteratursällskapet i Finland 243. Historiska och Litteraturhistoriska studier 10. Helsingfors 1934.
Uola, Mikko “Seinää vasten vain!” Poliittisen väkivallan motiivit Suomessa 1917-18. Keuruu 1998.
Uola, Mikko Katastrofin laskut. Kapinavahinkojen, patteritöiden ja Venäjälle jääneen omaisuuden korvauskysymys 1918-1939. Kuopio 2007.
Vahtola, Jouko ”Suomi suureksi – Viena vapaaksi.” Valkoisen Suomen pyrkimykset Itä-Karjalan valtaamiseksi vuonna 1918. Studia historica septentrionalia 17. Rovaniemi 1988.
Vihavainen, Timo Internationalists’ Ordeal. The Peculiar Story of the Red Finns in Soviet Russia. Scandinavian Journal of History 1/1985.
Vihavainen, Timo Suomi neuvostolehdistössä 1918-1920. Historiallisia tutkimuksia 147. Helsinki 1988.
Vihonen, Lasse Valtiorikosoikeudet Suomessa 1918. Suomen historian pro-gradu työ, Helsingin Yliopisto 1977. 138 s.
Wiik, Karl H. Kovan kokemuksen opetuksia. Sananen Suomen työväelle. Helsinki 1918.
Viitala, Heikki Mikko Vasemmistolainen työväenliike Suomessa 1. SKP – parlamentaarinen ja vallankumouksellinen puolue 1918-1988. Kommunisti -lehden julkaisusarja 1. Pori 1988.
Wilkuna, Kyösti Kun kansa nousee. Helsinki 1918.
Virkkunen, Paavo Uutta Suomea rakentamaan. Helsinki 1918.
Ylikangas, Heikki Vaikea totuus. Vuosi 1918 ja kansalliset tieteet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1993.